Artykuł partnera. Dzieci bohaterów, którzy stracili życie lub zdrowie na służbie, wymagają profesjonalnego wsparcia i opieki. Kompleksową pomoc w tym zakresie organizuje fundacja dla dzieci Dorastaj z Nami. Organizacja zajmuje