Istnieje szereg sytuacji, w których konieczna okazuje się interwencja doświadczonego adwokata. W zależności od zawiłości sprawy i skali problemu może to być jednorazowa porada prawna lub kompleksowe prowadzenie postępowania wraz