Artykuł partnera. Biura w roku 2023 roku stają się towarem deficytowym, o który trzeba niejednokrotnie rywalizować z co najmniej kilkoma innymi przedsiębiorcami. Dlaczego tak się dzieje? Jest to przede wszystkim