Artykuł partnera. Dystrybucja i emisja akcji i innych instrumentów finansowych to działania, które warto powierzyć zaufanemu pośrednikowi, jak bank inwestycyjny czy dom maklerski. Przygotowanie prospektu emisyjnego spółki, załatwienie różnych formalności