Inwestowanie w akcje to zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie, która pozwala osiągać naprawdę atrakcyjne stopy zwrotu. Na czym zatem polega? Jak zacząć inwestować w akcje? Odpowiedzi na te i