Dnia 23 maja 2023 roku wszedł w życie znowelizowany przepis dotyczący świadectw pracy.
Znowelizowany przepis nałożył obowiązek wskazywania informacji o wykorzystaniu dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego oraz okazjonalnej pracy zdalnej w danym roku w świadectwie pracy.

Od 7 kwietnia 2023 r., pracownicy są uprawnieni do korzystania z okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze 24 dni w skali roku. Tą pulę 24 dni przypisuje się do danego roku kalendarzowego, więc w przypadku zmiany pracodawcy, nowy pracodawca będzie musiał zostać poinformowany o liczbie dni pracy zdalnej wykorzystanych w poprzedniej firmie.

Od 24 kwietnia 2023 r., pracownicy uzyskują prawo do:

  • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym,
  • urlopu opiekuńczego – 5 dni w roku kalendarzowym.

Informacje o wykorzystaniu powyżej opisywanych zwolnień, będą uwzględniane w treści świadectwa pracy, na podstawie rozporządzenia ogłoszonego 15 maja 2023 roku.

Zgodnie z zapisem, w ust. 6 świadectwa pracy, ówczesny pracodawca będzie musiał wskazać:

  • w punkcie 1 – informacje o liczbie dni lub godzin zwolnienia od pracy zgodnie z art. 148 indeks 1 § 1 k.p (zwolnienie z powodu siły wyższej), wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym zakończyło się zatrudnienie,
  • w punkcie 3 – informacje o liczbie dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym zakończyło się zatrudnienie,
  • w punkcie 10 – informacje o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej zgodnie z art. 67 indeks 33 § 1 k.p. (okazjonalna praca zdalna) w roku kalendarzowym, w którym zakończyło się zatrudnienie.

Jakie mogą być skutki nieterminowego wydania świadectwa pracy?

  • Gdy pracownik poniesie szkodę, bądź stratę w wyniku opóźnienia lub otrzymania niewłaściwego świadectwa pracy, zwłaszcza gdy nie może przystąpić do nowej pracy, przysługuje mu odszkodowanie na mocy art. 98 § 1 k.p.
  • Pracownik w takiej sytuacji ma prawo na mocy art. 471 k.c. w nawiązaniu do art. 300 k.p. dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub dostarczenia niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 § 1, § 2 k.p.). Należy zaznaczyć, że wyrządzona szkoda może również dotyczyć utraty zarobków z powodu braku zatrudnienia.
  • W takim przypadku odszkodowanie dla pracownika będzie wynosić równowartość wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy, jednak nie dłuższy niż 6 tygodni.
  • Warto zaznaczyć, że pracownik może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o poprawienie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od jego otrzymania (art. 97 § 2 indeks 1 k.p.), a w przypadku uwzględnienia wniosku pracownika, pracodawca wyda nowe świadectwo pracy w ustalonym terminie.

W obliczu dynamicznych zmian w przepisach prawa pracy i rozporządzeniach wykonawczych, wykorzystanie wiedzy specjalistów, którzy śledzą aktualne przepisy, może ustrzec Cię przed potencjalnymi niekorzystnymi konsekwencjami.

W PKF Polska jesteśmy na bieżąco z przepisami prawa pracy. Przez 30 lat wspieramy firmy w zakresie usług kadrowo-płacowych. Delegując obowiązki specjalistom zewnętrznym, pracodawcy mogą rozładować nadmiar obowiązków swoich pracowników i uzyskują bardziej rozległą perspektywę na wyzwania w swojej firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

s

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close