Funkcjonowanie banku centralnego jest jednym z najważniejszych elementów gospodarczych każdego państwa. Rola banku centralnego polega przede wszystkim na działalności systemu bankowego oraz prowadzeniu bieżącej polityki pieniężnej. W Polsce, funkcje banku