Artykuł partnera. Prawo cywilne stanowi niezwykle rozległą gałąź praw, w związku z czym często wymaga profesjonalnego doradztwa. Reguluje ono zdecydowaną większość aspektów życia codziennego obywateli i szerzej zostało opisane w