Artykuł partnera. Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę z pewnego starego prawidła – o sile firmy stanowi przede wszystkim zespół. Aby był on odpowiednio zmotywowany do wykonywania coraz to kolejnych powierzonych