Każdy człowiek wyobraża sobie giełdę inaczej. Dla niektórych jest to miejsce dostępne wyłącznie internetowo, a inni utożsamiają ten termin z największymi Giełdami Papierów Wartościowych na świecie. Co to jest giełda