Każdy człowiek wyobraża sobie giełdę inaczej. Dla niektórych jest to miejsce dostępne wyłącznie internetowo, a inni utożsamiają ten termin z największymi Giełdami Papierów Wartościowych na świecie. Co to jest giełda i jakie są funkcje Giełdy Papierów Wartościowych?

Co to giełda?

Wielu zadaje sobie pytanie – co to giełda? Otóż giełda jest spotkaniem handlowym, organizowanym w ustalonym miejscu i o ustalonym czasie. Na giełdzie sprzedawane są określony towary, w takich cenach, jakie przewidują codzienne notowania. Działalność giełdy jest regulowana i kontrolowana przez dane państwo, które jej udziela koncesji. Giełdy mogą funkcjonować w formie spółki akcyjnej, którą organizują banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, a także może być instytucją utworzoną przez odpowiednie organy władzy państwowej.

Ponadto, giełdy można podzielić na różne rodzaje. Wyróżnia się:

 • giełdy według zasięgu geograficznego – regionalne, krajowe, międzynarodowe;
 • giełdy według zakresu transakcji – giełda towarów, giełda instrumentów finansowych, giełda usług.

Zastanawiając się nad tym co to giełda, warto również wspomnieć o tym, czym jest giełda papierów wartościowych. Na jej forum dokonuje się transakcji polegających na kupnie oraz sprzedaży instrumentów finansowych, które zostały dopuszczone do obrotu. Jak sama nazwa wskazuje, głównym produktem transakcji są papiery wartościowe, czyli:

 • akcje,
 • obligacje,
 • prawa poboru,
 • prawa do akcji,
 • warranty subskrypcyjne,
 • kwity depozytowe,
 • listy zastawne,
 • certyfikaty inwestycyjne,
 • a także inne zbywalne papiery wartościowe.

Podsumowując, giełda jest miejscem, w którym organizowane są spotkania handlowe, w celu sprzedaży określonych towarów. Giełda papierów wartościowych natomiast to miejsce, w którym handluje się instrumentami finansowymi.

Funkcje giełdy papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych jest istotną instytucją, z punktu widzenia rozwoju państwa. Jest ona miejscem charakterystycznym dla gospodarek wysoko rozwiniętych. W związku z tym, giełda papierów wartościowych pełni określone funkcje.

Funkcje giełdy papierów wartościowych:

 1. Funkcja mobilizacyjna – jej celem jest zachęcanie do kupna papierów wartościowych i tym samym, mobilizuje zgromadzony przez inwestorów kapitał.
 2. Funkcja alokacyjna – w przypadku podmiotów dysponujących nadwyżką danego instrumentu finansowego, umożliwia przeniesienie tego kapitału do podmiotów, które wyrażają zapotrzebowanie na niego.
 3. Funkcja transformacyjna – powinna umożliwiać zamianę kapitału rzeczowego na pieniężny, lub odwrotnie.
 4. Funkcja informacyjna – zadaniem ostatniej funkcji giełdy papierów wartościowych jest informowanie o kondycji finansowej emitenta, koniunktury gospodarczej, a także wpływanie na decyzje inwestycyjne zaangażowanych w obrót podmiotów.

Giełda papierów wartościowych – świat

Giełda papierów wartościowych świat, funkcjonuje w największych miastach takich jak: Nowy Jork, Tokio, Londyn, Frankfurt nad Menem, Hong Kong i Szanghaj. Uważa się, że to właśnie w tych miastach zlokalizowane są największe światowe giełdy papierów wartościowych.

Dlaczego? Otóż to właśnie one osiągają najwyższe w skali świata kapitalizacje, które są obliczane jako wartość giełdowa wszystkich notowanych na danej giełdzie spółek. Liczba funkcjonujących giełd na świecie jest podobna do liczby krajów, jednak ze względu właśnie na kapitalizację, tylko kilka z nich odgrywa kluczową rolę.

Giełda papierów wartościowych w Polsce

Kobieta pracująca na giełdzie papierów wartościowych
Źródło: Freepik.com

Jeżeli chodzi o Polskę, to Giełda Papierów Wartościowych znajduje się w Warszawie. Warto zaznaczyć, że jej funkcjonowanie nie jest uzależnione tylko od sytuacji gospodarczej panującej w kraju. Na warszawski indeks giełdowy, duży wpływ wywiera: New York Stock Exchange, Börse Frankfurt oraz London Stock Exchange.

Oczywiście dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, duże znaczenie mają również inne giełdy znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. To jak funkcjonuje GPW w Warszawie, jest uzależnione od kondycji światowej gospodarki, a także innych istotnych wydarzeń gospodarczych, które mają miejsce w krajach rozwiniętych lub rozwijających się. Współczesnym celem giełdy papierów wartościowych jest nie tylko odzwierciedlanie potrzeb uczestników danego rynku, ale także odpowiadanie na dynamiczny rozwój technologiczny, czy też zachodzące zmiany społeczne. 

Chociaż giełda jest instytucją dynamicznie zmieniającą wartość to przyjmuje się, że łączność sześćdziesięciu głównych giełd na świecie wynosi około 70 bilionów dolarów. Największa jej wartość przypada jednak na kontynenty: Ameryki Północnej, Azji oraz Europy.

Korzyści płynące z funkcjonowania na giełdzie

Funkcjonowanie na giełdzie, może przynieść szereg korzyści zarówno inwestorom, jak i przedsiębiorstwom. Jeżeli chodzi o inwestorów, to na giełdzie akcje przynoszą zdecydowanie większe zyski, a ponadto mają szerszy wybór akcji. W przypadku przedsiębiorstw, giełda pomaga we wzroście wiarygodności kredytowej oraz skutecznie promuje spółkę i jej produkty.

Źródło informacji:

 • https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Olbrys/publication/275194967_Wymiary_plynnosci_rynku_papierow_wartosciowych/links/5534aaa50cf20ea0a076c061/Wymiary-plynnosci-rynku-papierow-wartosciowych.pdf

One thought on “Co to giełda i jakie są funkcje giełdy papierów wartościowych?

 1. Daria W pisze:

  Czy inwestowanie na giełdzie jest wg bezpieczne? Można się jakoś zabezpieczyć? Kilka lat temu mój brat (nie wiem dokładnie na jakich zasadach) opierał swoje działania na giełdzie i sporo stracił, ale nie wiem czy to z jego winy, czy może to dość ryzykowne inwestycje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

s

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close