Zasady funkcjonowania kwoty wolnej od podatku w przypadku umowy o pracę i przy działalności gospodarczej są różne. W obu jednak przypadkach mogą wpływać na obniżenie zobowiązań podatnika wobec skarbu państwa,