Zasady funkcjonowania kwoty wolnej od podatku w przypadku umowy o pracę i przy działalności gospodarczej są różne. W obu jednak przypadkach mogą wpływać na obniżenie zobowiązań podatnika wobec skarbu państwa, dlatego warto poznać zasady i możliwości korzystania z kwoty wolnej od podatku w roku 2022 (po zmianach Nowy Ład).

Źródła prawa i informacji

Podstawą uregulowań związanych z kwotą wolną od podatku są przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). Ten akt prawny reguluje zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dochody osób fizycznych oraz daninę solidarnościową. Określa między innymi zobowiązania podatkowe osób rozliczających się w ramach umowy o pracę, a także osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zasady skali podatkowej

Kwota wolna od podatku dotyczy osób rozliczających się na zasadach skali podatkowej. Zgodnie z art. 27 Ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali. Zgodnie z pierwszym progiem podatkowym, gdzie podstawa obliczenia podatku w złotych do 120 000 złotych, podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł. W przypadku drugiego progu podatkowego, gdzie podstawa obliczenia podatku w złotych wynosi ponad 120 000 złotych, podatek wynosi 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Działalnośc gospodarcza

Kwota wolna od podatku, a zaliczka, w przypadku umowy o pracę

Kwota wolna od podatku dla osób otrzymujących wynagrodzenie w ramach umowy o pracę ma wpływ na zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy . Zgodnie z art. 32 Ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych:
Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1, 1a, 2 i 2a zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli pracownik złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymuje emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Różne formy rozliczenia, a kwota wolna od podatku

Ustawodawca zdecydował, że podatnik ma do dyspozycji jedną kwotę wolną od podatku. Nie ma tutaj znaczenia z ilu źródeł pobiera wynagrodzenie czy przychody. W przypadku kilku umów o pracę, lub umowy o pracę i prowadzenia działalności gospodarczej nadal można skorzystać tylko z jednej kwoty wolnej od podatku. W przypadku kilku pracodawców należy powiadomić ich, jak rozliczona będzie kwota wolna od podatku. W tym celu postał specjalny formularz podatkowy PIT-2 czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

s

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close