Wynajem (leasing) pracowniczy to umowa, w której firma pośrednicząca, jest oficjalnym pracodawcą. Obowiązki związane z zatrudnieniem są zazwyczaj dzielone między firmę leasingową i właściciela firmy (w tym przypadku Ciebie). Zachowujesz