Dnia 23 maja 2023 roku wszedł w życie znowelizowany przepis dotyczący świadectw pracy. Znowelizowany przepis nałożył obowiązek wskazywania informacji o wykorzystaniu dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej,